# Kompleksowa usługa doradcza
Analiza planów rozwojowych Państwa firmy, wskazanie najlepszego źródła finansowania, profesjonalne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników oraz pomoc w rozliczeniu przyznanej dotacji:
ETAP ANALIZY
analiza i weryfikacja planów rozwojowych pod kątem dostępnych dotacji unijnych i możliwości ich pozyskania
wybór najkorzystniejszego źródła finansowania (maksymalizacja szans i kwoty dotacji)
ETAP aplikacji
opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami
współpraca w zakresie uzyskania zewnętrznych załączników
Analiza przedsięwzięcia celem dobrania najkorzystniejszego instrumentu wsparcia
Asysta przy podpisaniu umowy o dofinansowanie z właściwą Instytucją
Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
Pomoc w zakresie rozliczenia pozyskanej dotacji
ETAP umowy
konsultacje z właściwą Instytucją w zakresie zapisów umowy o dofinansowanie
przygotowanie załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie
ETAP rozliczenia
szkolenie dla działu księgowości w zakresie obowiązków na etapie rozliczenia projektu
pomoc w przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie
# Pozyskaj nawet 100% dofinansowania
Gwarantuję profesjonalne doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych m.in. dla:
1. Celowe projekty
badawczo-rozwojowe
Projekty B+R umożliwiają sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z opracowaniem nowych produktów, usług lub technologii, co pozwala na optymalizację kosztową prowadzonej działalności badawczej.
zobacz więcej
2. Projekty Centrum
badawczo-rozwojowych
Budowa/rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie umożliwia stworzenie odpowiedniej infrastruktury celem efektywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.
zobacz więcej
3. Projekty inwestycyjne
(wdrożeniowe)
Projekty inwestycyjne umożliwiają wdrożenie wyników zakończonych prac B+R lub wdrożenie innowacji technologicznych w postaci prawa własności przemysłowej.
zobacz więcej
Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się ze mną:
Telefon
E-mail